Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3513592 Số người online: 53
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH tỉnh Cao Bằng

BHXH tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đơn vị sử dụng lao động

Ngày đăng: 27/01/2018

Năm 2017, BHXH tỉnh Cao Bằng đã thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại 110 đơn vị (đạt 102% kế hoạch năm). Trong đó  thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 31 đơn vị sử dụng lao động,  kiểm tra 50 đơn vị, phối hợp kiểm tra liên ngành tại 13 đơn vị sử dụng lao động.    

         

Ảnh nguồn Internet

Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện 30 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia, 05 lao động đóng sai mức quy định, 79 lao động đóng thiếu mức quy định với tổng số tiền truy đóng về quỹ BHXH, BHYT, BHTN trên 80 triệu đồng, đồng thời đa số đơn vị sử dụng lao động đã tự giác đóng nộp số tiền còn thiếu vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền trên 3,5 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên 97% so với trước khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và thanh tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động có tình trạng chưa đóng, chậm đóng, nợ đọng kéo dài nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bản tỉnh, góp phần thiết thực vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nông Thị Hà Lan – Phòng Thanh tra- kiểm tra