Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3513590 Số người online: 51
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH tỉnh Cao Bằng

BHXH tỉnh: tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày đăng: 27/01/2018

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng đã chủ động, tích cực, tập trung triển khai các mặt công tác vàhoàn thành xuất sắc, toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Ngày 15/1/2018, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Sở Tài chính, đại diện Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, cùng dự Hội nghị có các tập thể, cá nhân ngoài ngành được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam…; về phía BHXH có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh, đại diện lãnh đạo và viên chức các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 cho thấy,năm 2017, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam và của Tỉnh, sự ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ thường xuyên, có hiệu quả của các Sở, Ngành, Đoàn thể, Cấp ủy, Chính quyền các địa phương, sự đồng thuận, hưởng ứng của các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), cùng với đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ của lãnh đạo BHXH tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng của tập thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC).BHXH tỉnh đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

 Tổng số thu 952 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch giao. Tổng số nợ là 11,1 tỷ đồng, bằng 77,2% chỉ tiêu nợ được giao; còn 90 doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc diện chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. Chi BHXH, BHYT 1.528 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2016, trong đó, chi lương hưu, trợ cấp, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1.075 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT 453 tỷ đồng, bằng 116,6% quỹ KCB năm 2017. Trong năm, 100% người tham gia BHXH đã được cấp sổ BHXH, đã bàn giao trên 37.000 sổ BHXH cho người lao động quản lý, đạt trên 99% tổng số sổ BHXH phải bàn giao. Cấp mới, cấp lại trên 137,5 nghìn thẻ BHYT; cấp trên 510.000 thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018. Giải quyết 9.994 trường hợp BHXH hằng tháng, hưởng trợ cấp một lần, hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: năm 2018, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh công tác giám định trên hệ thống thông tin giám định BHYT, chủ động phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý, chống lạm dụng, trục lợi tại các cơ sở KCB BHYT. Đổi mới, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, cộng đồng về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi trong thực hiện BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ. Nâng cao hơn nữa năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và phong cách, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của CCVC, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với đơn vị, đối tượng; đoàn kết xây dựng BHXH tỉnh tiếp tục vững mạnh toàn diện, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc toàn diện mọi nhiệm vụ chính trị được giao....

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH tỉnh đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân ngoài ngành đã có nhiều thành tích chỉ đạo, phối hợp và thực hiện chính sách BHXH, BHYT BHTN năm 2017. Đại diện tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 cũng được Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen tại Hội nghị.

Thu Hồng - Văn phòng