Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3513552 Số người online: 13
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH tỉnh Cao Bằng

Tổ chức tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng: 08/09/2016

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân và tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng thông báo lịch tiếp công dân như sau:

          1. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo BHXH tỉnh Cao Bằng:

          Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng tiếp công dân định kỳ vào thứ năm, tuần thứ hai hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ tết, ngày lễ thì chuyển sang ngày kế tiếp;

          Trường hợp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bận công tác đột xuất, việc tiếp công dân sẽ được ủy quyền cho Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện;

          2. Viên chức phòng Kiểm tra thường trực tiếp công dân các ngày làm việc trong tuần;

           3. Thời gian tiếp công dân:

          Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 10 giờ; Buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ.