Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 3513548 Số người online: 9
Văn bản > Văn bản Tỉnh Cao Bằng
Từ khóa     
Tìm theo:
# Số hiệu Ngày ban Trích yếu
1 CV341/TB-VP 10/05/2017

Công văn số 341/TB-VP ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh, thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

2 CV1252/UBND-VX 28/04/2017

Công văn số 1252/UBND-VX ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

3 471/KH-UBND 05/03/2014

471/KH-UBND: Triển khai thực hiện kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh Ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH và BHYT giai đoạn 2013-2020

4 121/KH-TU 06/03/2013

121/KH-TU: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

5 01/CT_UBND 05/01/2012

01/CT-UBND: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện BHXH đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

6 Số 20-CT/TU 05/07/2011

Số 20-CT/TU: Chỉ thị của Ban thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

7 Số 19-CT/TU 29/06/2011

Số 19-CT/TU: Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Bảo hiểm y tế

8 3494_UBND_VX 28/11/2013

3494/UBND-VX: V/v tăng cường công tác quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế