Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH huyện, thành phố

BHXH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ CÔNG AN HUYỆN, THÀNH PHỐ KÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC HÀNH VI VI PHAM PHÁP PHÁP LUẬT BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng: 24/05/2018

* Huyện Hạ Lang:

Thực hiện chương trình phối hợp hai ngành BHXH tỉnh và Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 10/5/2018 Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hạ Lang và Công an huyện Hạ Lang đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tham dự Lễ ký kết, có đồng chí Đào Duy Khánh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; đồng chí Bế Văn Hiếu - Trưởng Công an huyện; cùng dự lễ ký có viên chức, BHXH huyện và đại diện cán bộ chiến sỹ Công an huyện.

BHXH huyện Hạ Lang và Công an huyện Hạ Lang ký chương trình phối hợp

               Theo nội dung Chương trình phối hợp: hai cơ quan phối hợp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; điều tra, xử lý các hành vi gian lận trong việc lập hồ sơ để hưởng các chế độ BHXH, BHYT hoặc tiếp tay cho người khác gian lận, làm sai lệch nội dung trong hồ sơ tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT để trục lợi; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; đồng thời phối hợp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT.

Chương trình phối hợp là cơ sở pháp lý để hai ngành chủ động triển khai những nội dung phối hợp theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.

* Huyện Bảo Lâm

Ngày23/5/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bảo Lâm đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Tham gia Lễ ký kết, có đồng chí Nông Quốc Chấn - Giám đốc BHXH huyện Bảo Lâm; đồng chí Đại tá Hoàng Trọng – Trưởng Công an huyện Bảo Lâm; cùng dự lễ ký có viên chức BHXH huyện và đại diện cán bộ chiến sỹ Công an huyện.

Lãnh đạo BHXH huyện và Công an huyện ký kết chương trình phối hợp.

Tại lễ ký kết hai bên đã thảo luận về những nội dung cơ bản trong Chương trình phối hợp và thống nhất tổ chức triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời có biện pháp điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN nhằm góp phần triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; đồng thời phối hợp xử lý theo pháp luật đối với các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật hình sự về BHXH, BHYT, BHTN./.

* Huyện Hòa An

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 31/5/2018 BHXH huyện Hòa An và Công an huyện Hòa An đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

BHXH huyện Hòa An và Công an huyện Hòa An ký kết chương trình phối hợp

Tham gia Lễ ký kết có đồng chí Bùi Minh Tuấn – Giám đốc BHXH huyện; đồng chí Hoàng Tuấn Nam – Phó Trưởng công an huyện; cùng dự Lễ ký kết có viên chức BHXH huyện và đại diện cán bộ chiến sĩ Công an huyện.

Tại lễ ký kết hai bên đã thống nhất nội dung, nguyên tắc, phương pháp, trách nhiệm của Công an huyện cũng như BHXH huyện trong Chương trình phối hợp nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa hai bên có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

        BHXH huyện Hạ Lang, Bảo Lâm, Hòa An