Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH huyện, thành phố

BHXH Hòa An: Tăng cường công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Ngày đăng: 19/06/2018

Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Trong thời gian qua, BHXH huyện Hòa An đã đẩy mạnh kiểm tra công tác quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, BHXH huyện Hòa An đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện kiểm tra 09 cơ sở KCB BHYT tuyến xã, đồng thời tăng cường công tác giám định BHYTtại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa An.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở KCB được kiểm tra đã thực hiện tốt các quy định về KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; việc chuyển dữ liệu KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT đầy đủ, kịp thời, tuy nhiên còn có cơ sở KCB BHYT có những hạn chế như: chỉ định sử dụng thuốc chưa phù hợp với chẩn đoán; ký xác nhận của người nhà bệnh nhân chưa ghi rõ mối quan hệ; chưa thực hiện kiểm kê thuốc định kỳ dẫn tới chênh lệch giữa số báo cáo và số tồn thực tế tại kho…Trên cơ sở đó, BHXH huyện Hòa An đã tiến hành xuất toán chi phí KCB BHYT sai quy địnhtrong quý I/2018 số tiền trên 13 triệu đồng và yêu cầu cơ sở KCB nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những sai sót, hạn chế trong việc sử dụng quỹ, thanh toán chi phí KCB BHYT; hoàn thiện các báo cáo xuất, nhập, tồn thuốc, kiểm kê thuốc theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, BHXH huyện Hòa An tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện, các cơ sở KCB trên địa bàn thực hiện tốt công tác KCB BHYT; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng quỹ KCB BHYT tại tất cả các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT./.

Huyền Trang – BHXH huyện Hòa An