Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH huyện, thành phố

BHXH huyện Hạ Lang: Tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các hộ gia đình

Ngày đăng: 11/06/2018

Sau Hội nghị Gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình với các Hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật. BHXH huyện Hạ Lang tiếp tục tuyên truyền vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại từng hộ kinh doanh cá thể.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đồng thời phát huy kết quả đã đạt được tại Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại ngày 23/5/2018 về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Trong thời gian qua, BHXH huyện Hạ Lang đã đến từng hộ gia đình trên địa bàn thị trấn để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ: Nhận thức của người dân về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực; đến ngày 08/6/2018 đã vận động được 17 người tham gia BHXH tự nguyện và 01 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ảnh: Viên chức BHXH huyện tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các hộ gia đình

Trong thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và tranh thủ sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp tốt với đại lý thu Bưu điện tổ chức thêm các hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT đến nhiều thành phần kinh tế trên địa bàn để việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả cao hơn nữa./.

                                                        Thanh Phong – BHXH huyện Hạ Lang