Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH huyện, thành phố

BHXH thành phố: Tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH trong lĩnh vực ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Ngày đăng: 02/05/2018

Công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là việc tiếp nhận, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động luôn được BHXH thành phố quan tâm, giải quyết nhanh, kịp thời, chính xác, đúng quy trình quy định. Trong 3 tháng đầu năm, đã tiếp nhận, giải quyết, chi trả cho 405 lượt người hưởng chế độ ốm đau, 134 lượt người hưởng chế độ thai sản, và 55 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe với tổng số tiền trên 2,62 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, tổng số lượt người đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức tăng 8% và tổng số tiền chi trả tăng 22%.

Cán bộ BHXH thành phố Cao Bằng hướng dẫn đơn vị làm thủ tục giải quyết chế độ ốm đau, thai sản.

Tuy nhiên, qua tổng hợp phân tích số liệu cho thấy, một số đơn vị có biểu hiện lạm dụng quỹ BHXH, đặc biệt quỹ dành cho chi trả trợ cấp ốm đau; cá biệt có đơn vị có số lượt người đề nghị giải quyết chế độ ốm đau tương đối lớn so với tổng số lao động của đơn vị, như: đơn vị chỉ có 86 lao động nhưng trong một quý có đến 60 lượt người đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, đơn vị có 237 lao động thì có 147 lượt người đề nghị giải quyết chế độ ốm đau… .

Để làm tốt công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động, ngăn chặn các biểu hiện lạm dụng quỹ, BHXH thành phố Cao Bằng đã thường xuyên quán triệt tới đội ngũ viên chức làm công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ phải thường xuyên tự giác nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật các văn bản quy định mới về chế độ, chính sách; trong quá trình tiếp nhận và giải quyết cần chú ý đảm bảo tính hợp lệ của hồ sơ, tránh tình trạng hồ sơ phải gửi đi gửi lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, để hạn chế và ngăn chặn những biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH thành phố Cao Bằng đã tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu các đơn vị có tỷ lệ cao người nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sảnđề nghị, đề xuất BHXH tỉnh tiến hành kiểm tra. Lập kế hoạch và tiến hành công tác hậu kiểm ngay sau khi giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn. Phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát kỹ hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng chế độ để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp hưởng chế độ trùng, giấy tờ tẩy xóa, hoặc những hồ sơ có biểu hiện nghi vấn về thời gian tham gia BHXH, BHTN, báo tăng, giảm bất thường, các trường hợp đóng nhờ theo doanh nghiệp để hưởng chế độ./.

Đức Cần - BHXH thành phố