Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Tin tức > Tin hoạt động của BHXH tỉnh Cao Bằng

BHXH tỉnh Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Ngày đăng: 03/08/2018

       Ngày 31/7/2018, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

        Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh.

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh tính chất quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII: Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là những nội dung lớn, quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, trong đó Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH có tính chất chiến lược toàn diện và có tầm quan trọng đặc biệt, tác động trực tiếp, toàn diện đến việc thực hiện nhiệm vụ của toàn Ngành, đặc biệt nhiệm vụ về mở rộng diện bao phủ BHXH.

Ảnh: đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

         Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, báo cáo viên của Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết.

         Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ, tổ chức đoàn thể, các phòng nghiệp vụ sau khi tiếp thu các nội dung của Nghị quyết và Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên trong các cuộc họp, sinh hoạt của đơn vị và chỉ đạo,đôn đốc, hướng dẫn viết bài thu hoạch các nhân,nội dung viết thu hoạch phải thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tiếp thu và thực hiện Nghị quyết./.

                    Dương Ngân – TCCB