Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Đại lý thu BHXH, BHYT

DANH SÁCH ĐIỂM THU BHXH - BHYT TỰ NGUYỆN

STT TÊN ĐIỂM ĐỊA CHỈ  ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ
I BƯU ĐIỆN HUYỆN PHỤC HÒA  
1  Bưu Điện huyện Phục Hòa Phố 2 Hòa Thuận, huyện Phục Hòa 0263.822.101
2 Bưu Cục Tà Lùng Đỏng Lèng - Tà Lùng, huyện Phục Hòa 0263.824.101
3 Bưu điện Văn hóa xã Cách Linh Xã Cách Linh, huyện Phục Hòa 01658205334
4 Bưu điện Văn hóa xã Tiên Thành Xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa 0962.599.183
5 Bưu điện Văn hóa xã Triệu Ẩu Xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa 0943.101.349
II BƯU ĐIỆN HUYỆN HÒA AN  
1 Bưu điện huyện Hòa An Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An 0912946689
2 Bưu cục Nà Rị Xã Nam Tuấn, huyện Hòa An 0917000991
3 Bưu điện Văn hóa xã Dân Chủ Xã Dân Chủ, huyện Hòa An 0919479118
4 Bưu điện Văn hóa xã Trương Lương Xã Trương Lương, huyện Hòa An 01256823834
5 Bưu điện Văn hóa xã Hoàng Tung Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An 0913959618
6 Bưu điện Văn hóa xã Đại Tiến Xã Đại Tiến, huyện Hòa An 01668794085
7 Bưu điện Văn hóa xã Bình Dương Xã Bình Dương, huyện Hòa An 01643244179
8 Bưu  cục Án Lại Xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An 0917000992
9 Bưu điện Văn hóa xã Nam Tuấn Xã Nam Tuấn, huyện Hòa An 01233580697
10 Điểm BĐVHX Bạch Đằng Xóm Đầu Cầu, xã Bạch Đằng, h. Hòa An 0973.640.112
11 Điểm BĐVHX Ngũ Lão Xã Ngũ Lão, huyện Hòa An 0988.318.331
12 Điểm BĐVHX Hồng Nam Xã Hồng Nam, huyện Hòa An 01278.094.847
13 Điểm BĐVHX Lê Trung Xã Lê Trung, huyện Hòa An, Cao Bằng 0167.402.3068
III BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM  
1 Giao dịch Trung tâm Phố Hoàng Văn Thụ, P. Hợp Giang, TPCB 0263.852.543
2 Bưu cục Tam Trung Tổ 3 phường Sông Bằng, TPCB 0263.850.821
3 Bưu cục Tân Giang Tổ 15, Phường Tân Giang, TPCB 0263.957.011
4 Bưu cục Nà Cáp Tổ 7, Phường Sông Hiến, TPCB 0263.757.023
5 Bưu cục Đề Thám Tổ 5, Phường Đề Thám, TPCB 0263.750.003
6 Bưu cục Cao Bình Phố Cao Bình, Xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng 0263.602.492
7 Điểm BĐVHX Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang, TPCB 0165.205.3630
8 Điểm BĐVHX Duyệt Trung Phường Duyệt Trung, TPCB 0167.665.0184
9 Điểm BĐVHX Hòa Chung Tổ 12, Phường Hòa Chung, TPCB 0919.9767.226
10 Điểm BĐVHX Chu Trinh Xã Chu Trinh, TP Cao Bằng 0166.897.6429
11 Điểm BĐVHX Quang Trung Xã Quang Trung, huyện Hòa An 0169.379.1510
12 Điểm BĐVHX Hà Trì Xã Hà Trì, huyện Hòa An 0169.391.8275
13 UBND Phường Ngọc Xuân Phường Ngọc Xuân, TPCB 0127.292.7171
IV BƯU ĐIỆN HUYỆN THÔNG NÔNG  
1 Bưu điện Huyện Thông Nông TT  Thông Nông, huyện Thông Nông 01235705574
2 Điểm BĐVHX Đa Thông Bản giàng, Đa Thông, huyện Thông Nông 0916081358
3 Điểm BĐVHX Cần Yên Chợ Cũ Cần Yên, huyện Thông Nông 01248857468
4 Điểm BĐVHX Lương Thông Dẻ gà, Lương Thông, huyện Thông Nông 01259015138
5 Điểm BĐVHX Thanh Long Táp Ná, Thanh Long, huyện Thông Nông 01658288263
V BƯU ĐIỆN HUYỆN TRÀ LĨNH    
1 Bưu điện huyện Trà lĩnh TT Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh 0916165166
2 Điểm BĐVHX Quang Trung Xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh 01649103229
3 Điểm BĐVHX Quốc Toản Xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh 01677172868
VI BƯU ĐIỆN HUYỆN QUẢNG UYÊN  
1 Bưu điện Huyện Quảng Uyên Thị Trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên 0919 640 124
2 Điểm BĐVHX Quảng Hưng Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên 01275 813 996
3 Điểm BĐVHX Phi Hải Xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên 01696416842
4 Điểm BĐVHX Phúc Sen Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên 0949 883 981
5 Điểm BĐVHX Độc Lập Xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên 0948 175 036
VII BƯU ĐIỆN HUYỆN HÀ QUẢNG  
1 Bưu điện Hà quảng TT Xuân hòa, huyện Hà Quảng 01275.814.086
2 Bưu cục Nà Giàng Nà Giàng, huyện Hà Quảng 0948.171.242
3 Bưu cục Sóc Giang Sóc Giang, huyện Hà Quảng 0919.585.985
4 Điểm BĐVHX Đào Ngạn Kéo chang Đào Ngạn, huyện Hà Quảng 0984.291.030
5 Điểm BĐVHX Tổng Cọt Xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng 0913.426.884
6 Điểm BĐVHX Lũng Nặm  Xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng 0977.928.601
VIII BƯU ĐIỆN HUYỆN NGUYÊN BÌNH  
1 Bưu điện huyện Nguyên Bình Khu B thị trấn Nguyên Bình, huyện Ng. Bình 0945.490.899
2 Bưu điện Tinh Túc Khu Hồng Hà Tinh Túc, huyện Nguyên Bình 0948.143.488
3 Điểm BĐVHX Minh Tâm Xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình 01258.497.999
IX BƯU ĐIỆN HUYỆN BẢO LẠC  
1 Bưu điện huyện Bảo Lạc Khu 1, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc 0263 870 237
2 Điểm BĐVHX Đình Phùng Xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc 01678.634.917
3 Điểm BĐVHX Bảo Toàn Xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc 0972968921
4 Điểm BĐVHX Cô Ba Xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc 01669594210
5 Điểm BĐVHX Cốc Pàng Xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc 973663123
6 Điểm BĐVHX Khánh Xuân Xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 01276653967
7 Điểm BĐVHX Sơn Lộ Xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc 01233563188
8 Điểm BĐVHX Hưng Đạo Xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc 0912603332
9 Điểm BĐVHX Xuân Trường Xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc 01638635819
X BƯU ĐIỆN HUYỆN BẢO LÂM  
1 Bưu điện huyện Bảo Lâm Khu 3, thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm 0263 885.108
2 Điểm BĐVHX Tân Việt Xã Tân Việt, huyện Bảo Lâm 01233441230
3 Điểm BĐVHX Thái Học Xã Thái Học, huyện Bảo Lâm 01654505793
4 Điểm BĐVHX Lý Bôn Xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 01238086611
XI BƯU ĐIỆN HUYỆN TRÙNG KHÁNH  
1 Bưu điện huyện trùng khánh  Thị trấn Trùng khánh, huyện Trùng Khánh  0916025318
2 Điểm BĐVHX Đình minh  Xã Đình Minh, huyện Trùng khánh  0983916318
3 Điểm Bưu điện VHX Đoài côn   Xã Đoài Côn, huyện Trùng khánh  01244523355
4 Điểm Bưu điện VHX Lăng hiếu    Xã Lăng Hiếu, huyện Trùng khánh  01276657700
5 Điểm Bưu điện VHX Thông huề    Xã Thông huề huyện Trùng khánh  0943291249
6 Điểm Bưu điện VHX Cảnh Tiên  Xã Cảnh Tiên, huyện Trùng khánh  01677521659
7 Điểm Bưu điện VHX Chí Viễn Xã Chí Viễn, huyện Trùng khánh  01688578665
8 Điểm Bưu điện VHX Đàm Thủy Xã Đàm Thủy, huyện Trùng khánh  01644960378
9 Điểm Bưu điện VHX Phong Châu Xã Phong Châu, huyện Trùng khánh  0942941130
10 Điểm Bưu điện VHX Ngọc Khê Xã Ngọc Khê, huyện Trùng khánh  01276657698
11 Điểm Bưu điện VHX Khâm Thành Xã Khâm Thành, huyện Trùng khánh  0974602716
XII BƯU ĐIỆN HUYỆN HẠ LANG  
1 Bưu điện huyện Hạ Lang Thị Trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang  0263.830.233
2 Điểm BĐVHX Cô Ngân Xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang  0129.3888.674
3 Điểm BĐVHX Lý Quốc Xã Lý Quốc huyện Hạ Lang  0916356808
4 Điểm BĐVHX Đức quang Xã Đức Quang, huyện Hạ Lang  01249282857
5 Điểm BĐVHX Thắng lợi Xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang  01276713390
6 Điểm BĐVHX Thái Đức Xã Thái Đức, huyện Hạ Lang 01238296888
XIII BƯU ĐIỆN HUYỆN THẠCH AN  
1  Bưu Điện huyện Thạch An Khu 2, TT Đông Khê, Thạch An 0263840195
2 Bưu điện Văn hóa xã Canh Tân xã Canh Tân, huyện Thạch An 0917864863
3 Bưu điện văn hóa xã Quang Trọng Xã Quang Trọng, huyện Thạch An 0977585563
4 Bưu điện văn hóa xã Kim Đồng Xã Kim Đồng, huyện Thạch An 01234609566
5 Bưu điện Văn hóa xã Vân Trình Xã Vân Trình, huyện Thạch An 0917053289
6 Bưu điện Văn hóa xã Thái Cường Xã Thái Cường, huyện Thạch An 0917864528
7 Bưu điện Văn hóa xã Thụy Hùng Xã Thụy Hùng, huyện Thạch An 0949680785
8 Bưu điện Văn hóa xã Danh Sỹ Xã Danh Sỹ, huyện Thạch An 0949269961
Tổng số biển: 91