Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Văn bản > Văn bản BHXH tỉnh
Từ khóa     
Tìm theo:
# Số hiệu Ngày ban Trích yếu
1 QĐ số 331/QĐ-BHXH 21/02/2019

Quyết định số 331/QĐ-BHXH ngày 21/02/2019 của BHXH tỉnh Cao Bằng Ban hành nội quy tiếp công dân của cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng

2 Số 27/BHXH-CĐBHXH 04/01/2019

Công văn số 27/BHXH-CĐBHXH ngày 04/1/2019 về việc hướng dẫn tra cứu danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng việc BHXH

3 CV số 1238/BHXH-QLT 23/08/2018

Công văn số 1238/BHXH-QLT ngày 23/8/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

4 Công văn số 973/BHXH-ST 05/07/2018

Công văn số 973/BHXH-ST ngày 5/7/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng v/v tăng cường trong cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và in tờ rời sổ BHXH năm 2017

5 Công văn số 485/BHXH-KTTN 06/04/2018

Công căn số 485/BHXH-KTTN ngày 06/4/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng v/v báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động

6 CV số 380/BHXH-QLT 21/03/2018

Công văn số 380/BHXH-QLT ngày 21/3/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc đôn đốc thực hiện mở rộng diện tham gia BHXH

7 CV361/BHXH-TB 16/03/2018

Thông báo số 361/BHXH-TB ngày 16/3/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử

8 273/BHXH-QLT 01/03/2018

Công văn số 273/BHXH-QLT ngày 01/3/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc chấn chỉnh công tác hòa thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

9 QĐ số 3057/QĐ-BHXH 24/11/2017

Quyết định số 3057/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc thành lập Tổ công tác để giải đáp các vấn đề liên quan đến cấp và quản lý thẻ BHTY 

10 30/12/2017

Thông báo lịch trực giải quyết công việc trong dịp tết dương lịch năm 2018 

11 Công văn số 1782/BHXH-GĐBHYT 21/11/2017

Công văn số 1782/BHXH-GĐBHYT ngày 21/11/2017 về việc thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018

12 Công văn số 1305/BHXH-QLT 29/08/2017

Công văn số 1305/BHXH-QLT ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

13 Công văn số 1264/BHXH-QLT 22/08/2017

Công văn số 1264/BHXH-QLT ngày 22/8/2017về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

14 Công văn số 938/BHXH-CST 06/07/2017

Công văn số 938/BHXH-CST ngày 6/7/2017 về việc trả sổ BHXH cho người lao động qua hệ thống Bưu điện

15 882/BHXH-QLT 26/06/2017

Công văn số 882/BHXH-QLTngày 26/6/2017 v/v phối hợp hoàn trả tiền mua thẻ BHYT

16 CV số 726/BHXH-CST 29/05/2017

Công văn số 726/BHXH-CST ngày 29/5/2017 về việc hướng dẫn bổ sung rà soát và bàn giao sổ BHXH 

17 phụ lục hợp đồng số 186 17/02/2017

Phụ lục hợp đồng số 186 dịch vụ Bưu chính công ích

18 KHso111/KH-BHXH 25/01/2017

Kế hoạch số 111/KH-BHXH Rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động

19 CVso73/BHXH-GĐBHYT 19/01/2017

Công văn số 73/BHXH-GĐBHYT ngày 19/01/2017 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

20 CV1776/BHXH-GĐBHYT 27/12/2016

Công văn số 1776/BHXH-GĐBHYT ngày 27/12/2016 về việc ký hợp đồng KCB BHYT năm 2017

21 CV07/BHXH-GĐBHYT 04/01/2017

Công văn số 07/BHXH-GĐBHYT ngày 04/01/2017 về việc bổ sung Phụ lục Hợp đồng KCB BHYT năm 2017

22 CV1832/BHXH-QLT 31/12/2016

Công văn 1832/BHXH-QLT ngày 31/12/2016 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 

23 CV1730/BHXH-CĐBHXH 14/12/2016

Công văn số 1730/BHXH-GĐBHXH về việc cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

24 CVso1589/BHXH-CST 21/11/2016

CV số 1589/BHXH-CST ngày 21/11/2016 về việc lập danh sách in thẻ BHYT năm 2017

25 CVso1530/BHXH-GĐBHYT 10/11/2016

Công văn số 1530/BHXH-GĐBHYT về việc triển khai thực hiện trong thanh toán chi phí KCB BHYT

26 CVso1572/BHXH-GĐBHYT 16/11/2016

Công văn số 1572/BHXH-GĐBHYT về việc triển khai thực hiện trong thanh toán chi phí KCB BHYT

27 CVso1512/BHXH-KTTN 07/11/2016

Công văn số 1512/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

28 CVso1171/TB-BHXH 15/09/2016

CV số 1171/TB-BHXH về việc thông tin tham gia BHYT 05 năm liên tục trên thẻ BHYT

29 CVso1134/TB-BHXH 06/09/2016

CV số 1134/TB-BHXH thông báo về việc tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

30 CVso931/BHXH-QLT 10/08/2016

CV số 931/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017

31 CVso945/BHXH-GĐBHYT 16/08/2016

CV số 945/BHXH-GĐBHYT về việc tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT

32 CV_747/BHXH-KTTN

Công văn số 747/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

33 CVso951/BHXH-GĐBHYT 07/06/2016

CV số 951/BHXH-GĐBHYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

34 CVso600/BHXH-GĐBHYT 09/06/2016

CV số 600/BHXH-GĐBHYT về việc thông báo áp dụng thanh toán KCB BHYT theo tỷ lệ năm 2016

35 CVso583/BHXH-KTTN 06/06/2016

CV số 583/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

36 CVso533_BHXH-QLT 27/05/2016

CV số 533_BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

37 CVso532_BHXHQLT 27/05/2016

CV số 532/BHXH-QLT về việc thực hiện ứng dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, CV số 1181/BHXH-QLT về việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử

38 CVso443TB_BHXH 01/05/2016

CV số 443/TB-BHXH về việc ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội

39 400/BHXH-QLT 25/04/2016

CV số 400/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHXH tự nguyện

40 CV_274/BHXH-GĐBHYT 24/03/2016

Công văn 274/BHXH-GĐBHYT Về việc hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

41 CV_219/BHXH-KTTN 07/03/2016

Công văn số 219/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

42 124/BHXH-GĐBHYT 20/02/2016

CV số 124/BHXH-GĐBHYT: Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

43 30_BHXH_KTTN 14/01/2016

CV số 30/BHXH-KTTN: Về việc Báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

44 CV_28_TB_BHXH 14/01/2016

CV số 28/TB-BHXH: Về việc thực hiện QĐ 959 của BHXH Việt Nam ngày 9/9/2015

45 CV_1303_BHXH_GDBHYT 31/12/2015

CV số 1303/BHXH-GĐBHYT: Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện Khám chữa bệnh BHYT

46 1216_BHXH_QLT 14/12/2015

1216/BHXH-QLT: V/v hướng dẫn lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DNNN

47 1215_BHXH_QLT 14/12/2015

1215/BHXH-QLT: V/v Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016

48 1206_BHXH_KHTC 12/12/2015

1206/BHXH-KHTC: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2 năm 2016

49 1191_BHXH_KTTN 09/12/2015

CV/1191-BHXH/KTTN: V/v Báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

50 927_BXHH_CST 15/10/2015

927/BHXH-CST: V/v thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT năm 2014

51 922_BHXH_CDBHXH 14/10/2015

922/BHXH-CĐBHXH: V/v tăng cường công tác quản lý các đối tượng hưởng BHXH

52 905_BHXH_PT 09/10/2015

905 /BHXH-PT: V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện

53 311_BHXH_TNQLHS 27/04/2015

311/BHXH-TNQLHS: V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện

54 124_BHXH_PT 13/02/2015

124/BHXH-PT: V/v tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

55 123_BHXH_PT 13/02/2015

123/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu

56 63_BHXH_PT 27/01/2015

63/BHXH-PT: V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện BHYT từ 01/01/2015

57 55_BHXH_PT 27/01/2015

55/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện thu BHYT và BHTN từ ngày 01/01/2015

58 29_BHXH_PT 13/01/2015

29/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng

59 CV1862_BHXH_CDBHXH 15/12/2014

CV1862/BHXH-CDBHXH: v/v Cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD

60 925-BHXH 13/06/2014

925/BHXH-CĐBHXH: V/v thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định tại thông tư số 178/TT-BTC

61 944/BHXH-PT 18/06/2014

944/BHXH-PT: V/v hướng dẫn truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

62 930/BHXH-CĐBHXH 12/06/2014

930/BHXH-CĐBHXH: V/v hướng dẫn quyết toán các chế độ BHXH ngắn hạn

63 14/TB/BHXH 10/01/2014

14/TB/BHXH: V/v Thông báo ký hợp đồng đối với người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức 2013

64 01/BHXH-CST 04/01/2014

V/v phát hành mẫu thẻ BHYT có mã vạch

65 41 BHXH-GĐBHYT 10/01/2013

V/ v  tăng cường quản lý chi phí KCB BHYT

66 34 BHXH-PT 09/01/2013

V/ v  huớng dẫn điều chỉnh mức tiền luơng đóng BHXH, BHYT theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

67 1645/BHXH-CST 27/12/2012

V/v báo cáo phát hành thẻ BHYT năm 2013

68 1586 BHXH-PT 17/12/2012

V/v  hướng dẫn chuyển hình thức mua thẻ BHYT cho trẻ đã đủ 72 tháng tuổi.

69 158/CĐ- BHXH 14/12/2012

V/ v Biểu dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

70 1187 BHXH-CST 12/10/2012

V/ v  lập danh sách  cấp thẻ BHYT năm 2013

71 1186 BHXH-CST 12/10/2012

V/ v  in thẻ BHYT năm 2013

72 970 BHXH-CĐBHXH 11/09/2012

V/v  sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo TT số 11/1999/TTLT - BYT - BHXH

73 1003 BVSTBPN 11/09/2012

V/v   hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012

74 957 BHXH-GĐBHYT 06/09/2012

V/v  tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong KCB BHYT

75 642 BHXH-CĐBHXH 07/06/2012

V/v  hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP

76 571 BHXH-CST 09/05/2012

V/v  in tờ rời xác nhận thời gian đóng BHXH hàng năm

77 638 BHXH - PT 05/06/2012

V/v  triển khai thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo

78 624 BHXH - PT 30/05/2012

V/v  hướng dẫn bổ sung thông tin làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

79 577 BHXH-PT 15/05/2012

V/v  hướng dẫn thu BHYT đối với gia đình cận nghèo.

80 562 BHXH - PT 04/04/2012

V/v  thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung

81 426 BHXH-GDBHYT 17/04/2012

V/v  tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT