Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Văn bản > Văn bản BHXH tỉnh
Từ khóa     
Tìm theo:
# Số hiệu Ngày ban Trích yếu
1 CV số 1238/BHXH-QLT 23/08/2018

Công văn số 1238/BHXH-QLT ngày 23/8/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

2 Công văn số 973/BHXH-ST 05/07/2018

Công văn số 973/BHXH-ST ngày 5/7/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng v/v tăng cường trong cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và in tờ rời sổ BHXH năm 2017

3 Công văn số 485/BHXH-KTTN 06/04/2018

Công căn số 485/BHXH-KTTN ngày 06/4/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng v/v báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động

4 CV số 380/BHXH-QLT 21/03/2018

Công văn số 380/BHXH-QLT ngày 21/3/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc đôn đốc thực hiện mở rộng diện tham gia BHXH

5 CV361/BHXH-TB 16/03/2018

Thông báo số 361/BHXH-TB ngày 16/3/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử

6 273/BHXH-QLT 01/03/2018

Công văn số 273/BHXH-QLT ngày 01/3/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc chấn chỉnh công tác hòa thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

7 QĐ số 3057/QĐ-BHXH 24/11/2017

Quyết định số 3057/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc thành lập Tổ công tác để giải đáp các vấn đề liên quan đến cấp và quản lý thẻ BHTY 

8 30/12/2017

Thông báo lịch trực giải quyết công việc trong dịp tết dương lịch năm 2018 

9 Công văn số 1782/BHXH-GĐBHYT 21/11/2017

Công văn số 1782/BHXH-GĐBHYT ngày 21/11/2017 về việc thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2018

10 Công văn số 1305/BHXH-QLT 29/08/2017

Công văn số 1305/BHXH-QLT ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

11 Công văn số 1264/BHXH-QLT 22/08/2017

Công văn số 1264/BHXH-QLT ngày 22/8/2017về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

12 Công văn số 938/BHXH-CST 06/07/2017

Công văn số 938/BHXH-CST ngày 6/7/2017 về việc trả sổ BHXH cho người lao động qua hệ thống Bưu điện

13 882/BHXH-QLT 26/06/2017

Công văn số 882/BHXH-QLTngày 26/6/2017 v/v phối hợp hoàn trả tiền mua thẻ BHYT

14 CV số 726/BHXH-CST 29/05/2017

Công văn số 726/BHXH-CST ngày 29/5/2017 về việc hướng dẫn bổ sung rà soát và bàn giao sổ BHXH 

15 phụ lục hợp đồng số 186 17/02/2017

Phụ lục hợp đồng số 186 dịch vụ Bưu chính công ích

16 KHso111/KH-BHXH 25/01/2017

Kế hoạch số 111/KH-BHXH Rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động

17 CVso73/BHXH-GĐBHYT 19/01/2017

Công văn số 73/BHXH-GĐBHYT ngày 19/01/2017 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

18 CV1776/BHXH-GĐBHYT 27/12/2016

Công văn số 1776/BHXH-GĐBHYT ngày 27/12/2016 về việc ký hợp đồng KCB BHYT năm 2017

19 CV07/BHXH-GĐBHYT 04/01/2017

Công văn số 07/BHXH-GĐBHYT ngày 04/01/2017 về việc bổ sung Phụ lục Hợp đồng KCB BHYT năm 2017

20 CV1832/BHXH-QLT 31/12/2016

Công văn 1832/BHXH-QLT ngày 31/12/2016 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 

21 CV1730/BHXH-CĐBHXH 14/12/2016

Công văn số 1730/BHXH-GĐBHXH về việc cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

22 CVso1589/BHXH-CST 21/11/2016

CV số 1589/BHXH-CST ngày 21/11/2016 về việc lập danh sách in thẻ BHYT năm 2017

23 CVso1530/BHXH-GĐBHYT 10/11/2016

Công văn số 1530/BHXH-GĐBHYT về việc triển khai thực hiện trong thanh toán chi phí KCB BHYT

24 CVso1572/BHXH-GĐBHYT 16/11/2016

Công văn số 1572/BHXH-GĐBHYT về việc triển khai thực hiện trong thanh toán chi phí KCB BHYT

25 CVso1512/BHXH-KTTN 07/11/2016

Công văn số 1512/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

26 CVso1171/TB-BHXH 15/09/2016

CV số 1171/TB-BHXH về việc thông tin tham gia BHYT 05 năm liên tục trên thẻ BHYT

27 CVso1134/TB-BHXH 06/09/2016

CV số 1134/TB-BHXH thông báo về việc tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

28 CVso931/BHXH-QLT 10/08/2016

CV số 931/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017

29 CVso945/BHXH-GĐBHYT 16/08/2016

CV số 945/BHXH-GĐBHYT về việc tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT

30 CV_747/BHXH-KTTN

Công văn số 747/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

31 CVso951/BHXH-GĐBHYT 07/06/2016

CV số 951/BHXH-GĐBHYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

32 CVso600/BHXH-GĐBHYT 09/06/2016

CV số 600/BHXH-GĐBHYT về việc thông báo áp dụng thanh toán KCB BHYT theo tỷ lệ năm 2016

33 CVso583/BHXH-KTTN 06/06/2016

CV số 583/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

34 CVso533_BHXH-QLT 27/05/2016

CV số 533_BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

35 CVso532_BHXHQLT 27/05/2016

CV số 532/BHXH-QLT về việc thực hiện ứng dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, CV số 1181/BHXH-QLT về việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử

36 CVso443TB_BHXH 01/05/2016

CV số 443/TB-BHXH về việc ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội

37 400/BHXH-QLT 25/04/2016

CV số 400/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHXH tự nguyện

38 CV_274/BHXH-GĐBHYT 24/03/2016

Công văn 274/BHXH-GĐBHYT Về việc hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT

39 CV_219/BHXH-KTTN 07/03/2016

Công văn số 219/BHXH-KTTN về việc báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

40 124/BHXH-GĐBHYT 20/02/2016

CV số 124/BHXH-GĐBHYT: Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

41 30_BHXH_KTTN 14/01/2016

CV số 30/BHXH-KTTN: Về việc Báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

42 CV_28_TB_BHXH 14/01/2016

CV số 28/TB-BHXH: Về việc thực hiện QĐ 959 của BHXH Việt Nam ngày 9/9/2015

43 CV_1303_BHXH_GDBHYT 31/12/2015

CV số 1303/BHXH-GĐBHYT: Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện Khám chữa bệnh BHYT

44 1216_BHXH_QLT 14/12/2015

1216/BHXH-QLT: V/v hướng dẫn lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DNNN

45 1215_BHXH_QLT 14/12/2015

1215/BHXH-QLT: V/v Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016

46 1206_BHXH_KHTC 12/12/2015

1206/BHXH-KHTC: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và 2 năm 2016

47 1191_BHXH_KTTN 09/12/2015

CV/1191-BHXH/KTTN: V/v Báo cáo tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

48 927_BXHH_CST 15/10/2015

927/BHXH-CST: V/v thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT năm 2014

49 922_BHXH_CDBHXH 14/10/2015

922/BHXH-CĐBHXH: V/v tăng cường công tác quản lý các đối tượng hưởng BHXH

50 905_BHXH_PT 09/10/2015

905 /BHXH-PT: V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện

51 311_BHXH_TNQLHS 27/04/2015

311/BHXH-TNQLHS: V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện

52 124_BHXH_PT 13/02/2015

124/BHXH-PT: V/v tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

53 123_BHXH_PT 13/02/2015

123/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu

54 63_BHXH_PT 27/01/2015

63/BHXH-PT: V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện BHYT từ 01/01/2015

55 55_BHXH_PT 27/01/2015

55/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện thu BHYT và BHTN từ ngày 01/01/2015

56 29_BHXH_PT 13/01/2015

29/BHXH-PT: v/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng

57 CV1862_BHXH_CDBHXH 15/12/2014

CV1862/BHXH-CDBHXH: v/v Cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD

58 925-BHXH 13/06/2014

925/BHXH-CĐBHXH: V/v thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định tại thông tư số 178/TT-BTC

59 944/BHXH-PT 18/06/2014

944/BHXH-PT: V/v hướng dẫn truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

60 930/BHXH-CĐBHXH 12/06/2014

930/BHXH-CĐBHXH: V/v hướng dẫn quyết toán các chế độ BHXH ngắn hạn

61 14/TB/BHXH 10/01/2014

14/TB/BHXH: V/v Thông báo ký hợp đồng đối với người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức 2013

62 01/BHXH-CST 04/01/2014

V/v phát hành mẫu thẻ BHYT có mã vạch

63 41 BHXH-GĐBHYT 10/01/2013

V/ v  tăng cường quản lý chi phí KCB BHYT

64 34 BHXH-PT 09/01/2013

V/ v  huớng dẫn điều chỉnh mức tiền luơng đóng BHXH, BHYT theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

65 1645/BHXH-CST 27/12/2012

V/v báo cáo phát hành thẻ BHYT năm 2013

66 1586 BHXH-PT 17/12/2012

V/v  hướng dẫn chuyển hình thức mua thẻ BHYT cho trẻ đã đủ 72 tháng tuổi.

67 158/CĐ- BHXH 14/12/2012

V/ v Biểu dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

68 1187 BHXH-CST 12/10/2012

V/ v  lập danh sách  cấp thẻ BHYT năm 2013

69 1186 BHXH-CST 12/10/2012

V/ v  in thẻ BHYT năm 2013

70 970 BHXH-CĐBHXH 11/09/2012

V/v  sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo TT số 11/1999/TTLT - BYT - BHXH

71 1003 BVSTBPN 11/09/2012

V/v   hưởng ứng tham gia cuộc thi "Tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012

72 957 BHXH-GĐBHYT 06/09/2012

V/v  tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong KCB BHYT

73 642 BHXH-CĐBHXH 07/06/2012

V/v  hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ số 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP

74 571 BHXH-CST 09/05/2012

V/v  in tờ rời xác nhận thời gian đóng BHXH hàng năm

75 638 BHXH - PT 05/06/2012

V/v  triển khai thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo

76 624 BHXH - PT 30/05/2012

V/v  hướng dẫn bổ sung thông tin làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

77 577 BHXH-PT 15/05/2012

V/v  hướng dẫn thu BHYT đối với gia đình cận nghèo.

78 562 BHXH - PT 04/04/2012

V/v  thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung

79 426 BHXH-GDBHYT 17/04/2012

V/v  tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT