Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Văn bản > Văn bản BHXH Việt Nam
Từ khóa     
Tìm theo:
# Số hiệu Ngày ban Trích yếu
1 Công văn số 176/BHXH-TCKT 16/01/2018

Công văn số 176/BHXH-TCKT ngày 16/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, 03 năm 2018

2 5710/BHXH-TCKT 20/12/2017

Công văn 5710/BHXH-TCKT ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT tháng 01, tháng 02 năm 2018

3 kế hoạch 09/02/2017

kế hoạch số 344/KH-BHXH "Tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

4 QĐ39/QĐ-BHXH 09/01/2017

Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

5 CVso169/BHXH-CSYT 18/01/2017

Công văn số 169/BHXH-CSYT ngày 18/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015

6 CV5398/BHXH-CSYT 30/12/2016

Công văn số 5398/BHXH-CSYT ngày 30/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc Bổ sung Phụ lục Hợp đồng KCB BHYT năm 2017

7 CV5198/BHXH-CSYT 23/12/2016

Công văn 5198/BHXH-CSYT ngày 23/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2017

8 CV_5243/BHXH-ST 27/12/2016

Công văn số 5243/BHXH-ST ngày 27 tháng 12 năm 2016 của BHXH Việt Nam về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

9 CVso4262/BHXH-CSYT 28/10/2016

Công văn 4262/BHXH-CSYT về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT

10 CVso4450/BHXH-CSYt 07/11/2016

Công văn số 4450/BHXH-CSYT về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT

11 QĐ_636BHXH 22/04/2016

QĐ số 636/QĐ-BHXH quyết định ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

12 511/BHXH-CSYT 19/02/2016

CV số 511/BHXH-CSYT: Về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

13 613/BHXH-CSYT 26/02/2016

CV số 613/BHXH-CSYT: Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

14 646/BHXH-CSYT 01/03/2016

CV số 646/BHXH-CSYT: Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

15 QD_959_BHXH 09/09/2015

Quyết định số 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

16 1351_QD_BHXH 16/11/2015

1351/QĐ-BHXH: Quyết định về việc Ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT

17 999_QD_BHXH 24/09/2015

999/QĐ-BHXH: V/v Ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN

18 1035_QD_BHXH 01/10/2015

1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội.

19 3624_BHXH_CSXH 22/09/2015

3624/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

20 919_QD_BHXH 26/08/2015

919/QĐ-BHXH: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

21 3711_BHXH_PC 29/09/2015

3711/BHXH-PC: V/v đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi " Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN", công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính"

22 2538_BHXH_CSXH 10/07/2015

2538/BHXH-CSXH: V/v thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

23 1856_BHXH_CSXH 22/05/2015

1856/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội.

24 2102_BHXH_CSXH 10/06/2015

2102 / SI-SPB:/ V定时01/01/1995前享受幼儿园教师的社会工作。

25 2085_BHXH_BT 08/06/2015

2085/BHXH-BT: V/v đơn giản hóa thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình.

26 1699_BHXH_CSXH 11/05/2015

1699/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010.

27 140_TB_VPCP 20/04/2015

140/TB-BHXH: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội.

28 777_BHXH_BT 12/03/2015

777/BHXH-BT: V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT.

29 538_BHXH_CSXH 14/02/2015

538/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH.

30 537_BHXH_CSXH 14/02/2015

537/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015.

31 4996_BHXH_CSYT 17/12/2014

4996/BHXH-CSYT: V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

32 1314_QD_BHXH 02/12/2014

1314/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

33 1313_QD_BHXH 02/12/2014

1313/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.

34 3789_BHXH_CSXH 07/10/2014

3789/BHXH-CSXH: V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

35 1683/BHXH-CSXH 20/05/2014

1683/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

36 40-CV/BCS 07/05/2014

40-CV/BCS: V/v thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

37 1549/BHXH-BT 08/05/2014

1549/BHXH-BT: V/v tăng cường công tác thu BHXH, BHYT.

38 971/TB-BHXH 20/03/2014

971/TB-BHXH: Thông báo về việc thành lập mới, đổi tên các đơn vị và thay đổi chức danh công chức lãnh đạo.

39 891/BHXH-CSXH 19/03/2014

891/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

40 273/QĐ-BHXH 17/03/2014

273/QĐ-BHXH: Ban hành chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ.

41 828/TB-BHXH 14/03/2014

828/TB-BHXH: Thông báo Kết luận của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

42 786/BHXH-CSXH 12/03/2014

786/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH.

43 4409/BHXH-CSXH 06/11/2013

4409/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013.

44 4281/BHXH-CSXH 29/10/2013

4281/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

45 400/BHXH-CSXH 10/10/2013

400/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg

46 1055/QĐ-BHXH 02/10/2013

1055/QĐ-BHXH: V/v ban hành mẫu thẻ BHYT

47 3658/BHXH-BT 17/09/2013

3658/BHXH-BT: V/v truy thu đối với giáo viên mầm non

48 3340 BHXH-CSXH 27/08/2013

3340/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 1/7/2013