Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước

Ảnh hoạt động BHXH
Văn bản > Văn bản Bộ, Ngành
Từ khóa     
Tìm theo:
# Số hiệu Ngày ban Trích yếu
1 TT số 02/2017/TT-BYT 15/03/2017

Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, áp dụng chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

2 CVso6197/BYT-KH-TC 15/08/2016

CV số 6197/BYT-KH-TC về việc triển khai thực hiện mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

3 CVso6188/BYT-KH-TC 12/08/2016

CV số 6188/BYT-KH-TC về việc thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một tỉnh/TP.

4 CVso2046/BHXH-CSYT 06/06/2016

CV số 2046/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

5 CVso2026/BHXH-BT 03/06/2016

CV số 2026/BHXH-BT về việc thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định sô 47/2016/NĐ-CP

6

Quy định và biểu mẫu quyết định 636_QĐ-BHXH

7 Danh mục tương đương đợt 4 09/05/2016

Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4)

8 QĐ_QĐBHYT 09/05/2016

Quyết định số 1724/QĐ-BYT quyết định ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 4)

9 CVso105_TANDTC_PC_QLKH 14/04/2016

CV số 105/TANDTC-PC&QLKH về việc thi hành Luật bảo hiểm xã hội

10 Quyết định số 1016/QĐ-BYT 25/03/2016

Quyết định số 1016/QĐ-BYT Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về ký thuật và chi phí thực hiện (Đợt 3)

11 Quyết định số 984/QĐ-BYT 23/03/2016

Quyết định số 984/QĐ-BYT Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về ký thuật và chi phí thực hiện (Đợt 2)

12 Quyết định số 803/QĐ-BYT 08/03/2016

Quyết định số 803/QĐ-BYT quyết định ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 1)

13 37/2015/TTLT-BYT-BTC 29/10/2015

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

14 CV_824_BYT 16/02/2016

CV số 824/BHYT-KH-TC: Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

15 CV_1044_BYT 29/02/2016

CV số 1044/BHYT-KH-TC: Về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

16 CT_06_CT_BYT 13/06/2014

CT_06_CT_BYT: V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các CS khám bệnh, chữa bệnh

17 5793/BHYT-KHTC 18/09/2013

5793/BYT-KHTC: V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC

18 605 KH-BHYT 21/08/2013

605/KH-BHYT: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: "Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020

19 2823_UBND_TM 02/10/2013

2823/ UBND-TM: V/v tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện

20 NH_Cau_hoi_2013 03/06/2013

Ngân hàng câu hỏi dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH 2013

21 Tai_lieu_on_thi_TVC 28/05/2013

Tài liệu ôn tập dùng chung cho thí sinh thi tuyển vào ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2013

22 538_QD_TTg 29/03/2013

538/QĐ_TTg: Quyết định phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020

23 3069_VPCP_KTTH 17/04/2013

3069/VPCP-KTTH: V /v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện.

24 1477_BHXH_CSXH 23/04/2013

1477/BHXH-CSXH: Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13

25 1308_BHXH_CSXH 08/04/2013

1308/BHXH-CĐCS: V/ v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 159

26 1259_BHXH_BT 04/04/2013

1259/BHXH-BT: V/ v tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

27 47_KH_BCS 03/04/2013

Kế hoạch 47 - KH/BCS: Thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

28 121-KH-TU 06/03/2013

Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

29 06 QĐ - UBND 10/08/2012

Ban hành quyết định về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

30 2078 UBND-NC 14/08/2012

V/v  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2012/NQ ngày 05/07/2012 của HĐND tỉnh Cao Bằng

31 1898 BHXH - CSXH 22/05/2012

V/v  cấp giấy xác nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH.

32 1800 BHXH - CSYT 15/05/2012

V/v  áp dụng mức lương tối thiểu theo NĐ 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT.

33 1620 BHXH-CSYT 27/04/2012

V/v  hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo NĐ 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP

34 1584/BHXH - BT 26/04/2012

V/v Triển khai thực hiện nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

35 1513/BHXH-CSYT 20/04/2012

V/v  hướng dẫn triển khai thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC

36 1374/BHXH-BT 14/06/2012

V/v  tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH

37 1145/BHXH-VP 30/03/2012

V/v  tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần.

38 639/BHXH-BT 24/02/2012

V/v  thu và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng đào tạo cán bộ quân sự xã, phường thị trấn